Zpět na výpis článků16.05.2019Mladší žáctvo

Volejbalový kemp v České Kamenici
Volejbalová škola Lada a Lokomotiva Česká Lípa  
                 
 
      pořádají      
                 
   

Volejbalový kemp

           
                 
                 
  v Č.Kamenici od 26. do 30.srpna 2019  
                 
1. Kategorie hráčů:    Chlapci současné 5.-6. třídy        
                 
2.Termín kempu:   pondělí 26.srpna až pátek 30.srpna 2019    
                 
3.Místo kempu:   Sportovní areál Č. Kamenice        
                 
4.Podmínky účasti:   a)Zaplatit účastnický poplatek za volejbalový kemp  
                 
                 
    b)Odjezd v pondělí 26.8.2019 -8.00 hod.-ZŠ LADA    
    c)Příjezd do České Lípy v pátek 30.8.cca 13.00    
    d)Potvrzení o bezinfekčnosti (tiskopis obdrží žáci)    
           
 
     
 
           
5.Cena kempu:    1400,-Kč     
    Zbytek nákladů hradí Loko ČL  
6.Ubytování:   v ubytovně Města Č. Kamenice u benzinky
           
7.Stravování:   na ubytovně    
    Snídaně, oběd,  večeře        
    Stravování začínáme obědem a končíme snídaní    
                 
8,Vybavení areálu:   Sportovní hala          
                 
                 
                 
9.Vezmi s sebou:   Osobní věci a věci na trénování v hale        
    ( bude specifikováno viz seznam)      
                 
10.Doprava:   Busem-Po-8.00 hod. , pá-13.00 hod.      
                 
                 
                 
11.Kdo vás bude trénovat?   Mgr. Jaroslav Javůrek, p. Jaroslav Linhart,  
                 
      p.Josef Vlasák + junioři      
12. Doplňující informace:   Kontakt - mobil Jaroslav Javůrek  732 352 610  
                 
    Platba v hotovosti před odjezdem      
                 
Pěkný kemp přeje   Mgr. Jaroslav Javůrek      
                 
                 
                 
                 

 

VEZMI S SEBOU

 

1. Trička                                                                                5 ks

2. Trenýrky-kraťasy na sportování                                        3 ks

3. Tenisky na ven                                                                1 ks

4. Tepláková souprava                                                          2 ks

5. Šusťáková bunda                                                              1 ks

6. Ponožky                                                                            10 ks

7. Spodní prádlo

8. Oblečení na spaní

9. Svetr                                                                                  1 ks

10. Blok a tužku

11. Kapesníky

12. Přezůvky-pantofle                                                           1 ks

13. Hygienu ( mýdlo, šampon, kartáček, pasta, hřeben ..)   

14. Průkaz pojištěnce

15. Potvrzení o zdrav. stavu-tiskopis

16. Láhev na pití

17. Ručníky                                                                           3 ks

18. Sálovou obuv ( do haly )

19. Čepici                                                                              1 ks

20. Sluneční brýle

21. Krém na opalování

24. Pláštěnka

Účastník kempu je povinen dodržovat řád kempu. V případě hrubého porušení řádu může být z kempu vyloučen bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Placení kempu: U autobusu před odjezdem, současně žák odevzdá podepsané potvrzení o bezinfekčnosti

Mgr. Jaroslav Javůrek trenér

 

 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Přihlašujeme našeho syna ………………………………………….. nar………………

na letní soustředění vol. oddílu TJ Loko Č. Lípa ve dnech 26. -30. 8. 2019( Po-Pá)

 Finanční úhradu ( náklady na ubytování a stravování--1400,-Kč)  zaplatíme v den nástupu na soustředění.

V České Lípě dne…………………..                       Podpis zák. zást…………………………………

 

Zdravotní způsobilost dítěte – potvrzení

 

Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je

dítě…………………………………………………………….… nar. …………………………

bydliště ……………………………….. ………………..zdravotně způsobilé zúčastnit se akce:

sportovní soustředění od 26.8.-30.8.2019

a od poslední pravidelné prohlídky se zdravotní způsobilost dítěte nezměnila.

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu a dítě nejeví známky akutního onemocnění. Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na výše uvedenou akci v přírodě nepřišlo dítě do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Dále prohlašuji, že jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které ba mohly být závažné vzhledem k činnosti na pořádané akci (alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes …). Uvádím seznam léků, které pravidelně užívá a způsob jejich užívání.

Dále prohlašuji, že

  1. při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku zajistíme jeho odvoz domů na své náklady

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

V České Lípě  dne 26.8.2019

 

……………………………….                                             Tel. matka:…………………..

podpis zákonných zástupců dítěte                                       

                                                                                              Tel. otec:….............................