• Volejbalová akademie

Příspěvky 2022-2023

 

Akademie

2 000,-Kč

Mladší žáci, starší žáci
Dívky

3 000,-Kč

Kadeti + junioři

4 000,-Kč

 

Splatnost poloviny příspěvku je do konce listopadu 2022, splatnost druhé poloviny do konce února 2023.

Peníze posílejte na účet TJ Lokomotiva Česká Lípa nebo v hotovosti předejte trenérovi.

 

Platební údaje:

číslo účtu: 900467319/0800

variabilní symbol: 4042

do zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno žáka

JMÉNO-VOLEJBAL 040/42

Účet je společný pro všechna oddíly TJ Loko, proto je nutno dodržet formát zprávy.